Przyjaźń jest szczytem bezinteresowności
 i dlatego nie można jej kupić ani sprzedać, 
a jedynie ofiarować.

ks. Marek Dziewiecki