Przyjażń jest wciąż za mało doceniana,
ponieważ stanowi część naszego życia,
a życie uznawane jest często za rzecz oczywistą
do momentu, aż zaczyna szwankować.