"Przyjaźń jest jak ogień, który ogrzewa,
Jak światło, które wskazuje drogę w ciemnościach,
Jak poranna rosa, która łagodzi nasze troski.
Jeśli zjawi się w Twoim życiu, trzymaj ją mocno,
Bowiem to najcenniejszy dar, jaki może otrzymać Człowiek..."