Odrzucać pochwałę 
to zdradzać pragnienie usłyszenia jej ponownie.

- Francois de la Rochefoucauld