"Oceniaj swój sukces na podstawie tego,
czy cieszysz się zdrowiem, spokojem i miłością"

- H. Jackson Brown Jr