"Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj"

- św. Paweł