„Modlitwa jest owocem radości i dziękczynienia.”

- Ewagriusz z Pontu