Ewangelia jest jedynym głosem,
który oświeca, przyciąga, pociesza i gasi pragnienie.


- Bł. Jan XXIII