Dobro rodzi się wtedy,
kiedy ludzie zapominają o sobie.

- Lew Tołstoj