"Człowiek nie może żyć bez miłości. 
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, 
jego życie jest pozbawione sensu, 
jeśli nie objawi mu się Miłość, 
jeśli nie spotka się z Miłością, 
jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, 
jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa."

- Jan Paweł II