"Cóż warte jest szukanie Boga w miejscach świętych,
jeśli zgubiłeś Go w swoim sercu" 

- A. de Mello