„Boga trzeba tak kochać, 
by bolały mięśnie i kości.”

- św. Albert Chmielowski