"Bo smutek rodzi się zawsze z czasu,
który upływa, a nie zostawia owocu."