" Zawsze ilekroć człowiek się śmieje,
przedłuża swoje życie"

 - Cuurzio Malaparte