"Szczęśćie sprzyja temu,
kto umie je chwytać"

- Gilbert Keith Chesterton