Bądź zawsze i we wszystkim pokorny,
zachowując hojnie i zazdrośnie czystość swego serca
razem z czystością ciała, ponieważ są one dwoma skrzydłami,
które wznoszą nas aż do Boga... 

- Św. Ojciec Pio