Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym.
Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej
i dającej przyjemność pracy.
Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy.


- Andrew J. Dubrin