Za to, co kosztuje jeden nałóg
można wychować dwoje dzieci.

- Benjamin Franklin