Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, 
aby was wywyższył w stosownej chwili. 
Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, 
gdyż Jemu zależy na was.

- św. Piotr