Ten jest szczęśliwy,
kto nie znał miłości
lub w kochaniu doznał wzajemności.