Szlachetnego męża
dobre słowo kobiety
daleko zaprowadzi.