Szczęście dla mężczyzny to świadomość,
że kiedy wieczorem wraca do domu,
jakaś kobieta nasłuchuje jego kroków.