Ogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego,
z wyjątkiem tego, co warte jest
poznania.

- Oscar Wilde