Modlitwa jest przedsmakiem nieba, 
jest jakby zstąpieniem do rajskiego szczęścia. 
Zawsze przepełnia nas słodyczą; 
jest miodem spływającym do duszy, 
który sprawia, iż wszystko staje się słodkie. 
W chwilach szczerej modlitwy 
znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słońca..

- Święty Jan Maria Vianney