Małżeństwo jako długa rozmowa.
Wstępując w związki małżeńskie należy postawić sobie pytanie:
czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy?
Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę.


- F. Nietsche