Małżeństwo dla pieniędzy –
najbardziej uciążliwy sposób dojścia do pieniędzy.

– Frank Hubbard