Leniwi ożywiają się wieczorem,
a najbardziej leniwi w sobotę.

- przysłowie