Kłamstwem świat przejedziesz,
ale nazad nie wrócisz."

- Samuel Adalberg