Dobrodziejstwo nigdy nie jest stracone, 
bo choć ludzie o nim zapomną, 
Bóg nie zapomni.

– François Fénelon