Człowiek zaczyna być człowiekiem wtedy,
gdy przestaje jęczeć i przeklinać
aby zacząć szukać prawdy,
która rządzi jego życiem.

- James Allen