Czasem tylko pozornie jesteśmy
daleko od siebie ...
Lecz siła serca i przyjaźni
nie zna odległości...