"Choćby dzisiaj nie będę się lękał.
W szczególny sposób nie będę się bał zwracać uwagi na to,
co jest naprawdę piękne ani nie utracę wiary w dobro".