Bóg jest jeden, choć ma tysiące imion.
Trzeba jednak wybrać jedno z nich, by móc go przywołać