Bóg i natura nic nie robią na próżno.

- Przysłowie