Nowego kłamstwa słucha się chętniej niż starej prawdy