„Doświadczenie to suma błędów, które popełniliśmy”