Z miłości jeszcze nikt nie umarł,
przeciwnie wielu na świat przyszło.