Szczęście jest wówczas pełne,
gdy światło poranku budzi dwoje ludzi 
do dnia pełnego wspólnych czynów i rozmów.