Serce jest bogactwem,
którego się nie sprzedaje, ani nie kupuje,
ale które się ofiarowuje.

- Gustave Flaubert