Są mężczyźni, którzy mają to, na co zasłużyli.
Inni pozostali kawalerami. 

- Sacha Guitry