Podobno szczęściem można się zarazić jak chorobą.
Ale jakoś nigdy nie widać epidemii.