Optymizm to teoria, że poza tym, co jest złe, wszystko jest dobre.

- Amborse Bierce