Miłość ogarnia całe życie kobiety,
jest jej więzieniem i jej niebem.

- Adalbert von Chamisso