Mężczyźni chcą zawsze być pierwszą miłością kobiety.
To jest ich prostacka próżność.
Kobiety natomiast pragnęłyby być ostatnią miłością mężczyzny.