Najlepiej człowiek prosi, kiedy dziękuje.

- kard Stefan Wyszyński