Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić.

- Edmond Rostand