Lekarstwem na przyzwyczajenie jest inne przyzwyczajenie.