Lata, które kobieta odejmuje, nie są stracone 
dodaje je, bowiem do wieku innych kobiet. 

- Diana de Poitiers