Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko.

- Bruno Schulz