"Żyj tak, żeby twoje dzieci,
gdy będą myśleć o uczciwości,
trosce o innych i prawdomówności,
kojarzyły to zawsze z tobą."